Królewska kolekcja medali SSA - temat ogólny

Dyskusje o monetach złotych, srebrnych, Nordic Gold wydawanych po 1995 roku

Moderatorzy: meszuzel, wordlord

Królewska kolekcja medali SSA - temat ogólny

Postprzez platinum » 21 Mar 2013 18:46

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2016 r. (aktualizacja z uwzględnieniem monety Jan Olbracht)

Poniżej zebrałem kilka faktów i założeń dotyczących serii monet emitowanych przez NBP o nazwie "Skarby Stanisława Augusta" (w skrócie: SSA). Wszelkie szczegółowe informacje, np życiorysy królów, zasługi i dokonania władcy - będą poruszane w osobnych tematach poświęconych indywidualnym monetom. Intencją tego tematu jest spojrzenie na serie całościowo i możliwie ogólnie.


Wprowadzenie do tematu serii

Seria SSA odwzorowuje XVIII-sto wieczną serię medali z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich twórcami byli dwaj medalierzy: Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel.

Medale były wzorowane na 22 portretach namalowanych w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego do Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na 23-cim medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha

Seria monet „Skarby Stanisława Augusta” obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki.

Tak jak w XVIII wieku medale, monety będą bite w złocie i w srebrze. Zatem seria SSA składa się z 24 srebrnych oraz 24 złotych monet.

Monety z serii SSA Polski są replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów (głeboki stempel). Na rewersie monet prezentowane są portrety królów. Na awersie monet prezentowane są odwrotne strony medali z życiorysami królów, pomniejszone, ze względu na umieszczenie otoku z nazwą i godłem Rzeczpospolitej Polskiej oraz nominałem i rokiem emisji. Napisy na awersach monet towarzyszące portretom władców zredagowane są po łacinie.

Na rancie monety umieszczono imiona krolów w języku polskim razem z nazwą serii „Skarby Stanisława Augusta”.

Dane techniczne monet

Moneta srebrna o nominale 50 ZŁ
Stop: Ag 999/1000
Masa: 62,2 g
Średnica: 45 mm
Stempel: zwykły
Grubość monety: (trzeba zmierzyć)
Projektant monety Ag: Robert Kotowicz.
Nakład: do 5000 szt. / do 5250 szt. *)
*) Początkowo zapowiadano, że monety srebrne z tej serii będa miały nakład do 5000 szt. i tak było do emisji nr 7 tej serii (Władysław Jagiełło). Począwszy od emisji nr 8 (Władysław Warneńczyk) nakład ma wynieść do 5250 szt.

Moneta złota o nominale 500 ZŁ:
Stopl: Au 999,9/1000
Masa: 62,2 g
Średnica: 45 mm
Stempel: zwykły
Grubość monety: (trzeba zmierzyć)
Projektant monety Au: Robert Kotowicz.
Nakład: do 750 szt. / do 600 szt. **)
**) Początkowo zapowiadano, że monety złote z tej serii będa miały nakład do 750 szt. i tak było do emisji nr 7 tej serii (Władysław Jagiełło). Począwszy od emisji nr 8 (Władysław Warneńczyk) nakład ma wynieść do 600 szt. Najprawdopodobniej jest to spowodowane bardzo małym zainteresowaniem monetami złotymi z tej serii (wysoka cena, znaczna ilość emisji w roku powoduje, że roczny koszt monet złotych stanowi niewiele mniej niż średnia roczna pensja).


Wymiary opakowania

Moneta srebrna o nominale 50 ZŁ
Średnica kapsla: 51,2 mm
Wysokość kapsla: 12,8 mm
Rozmiar pudełka: 102x103x36 mm

Moneta złota o nominale 500 ZŁ
Średnica kapsla: 51,2 mm
Wysokość kapsla: 11,5 mm
Rozmiar pudełka: 102x103x36 mm


Czas trwania emisji

Rozpoczęcie emisji: 2013 r.
NBP zakłada, że w pierwszym roku wyemitowane zostaną 3 pary monet (3 tematy) z serii. W kolejnych latach będą dostępne 4 lub 3 pary monet (Ag + Au) na rok. Pierwotne deklaracje NBP mówły o emisji 4 monet/rok. Ostatecznie w 2013, 2014 i 2015 r NBP emitowała po 3 tematy na rok z tej serii.
Od 2016 roku będą 2 emisje tej serii na rok.

Oznacza to, że seriia bedzie emitowana w latach:
2013 - 2018, czyli 6 lat (przy założeniu 4 emisji na rok).
2013 - 2020, czyli 8 lat (przy założeniu 3 emisji na rok).
2013 - 2024, czyli 12 lat (przy założeniu 3 emisji w roku 2013 i 2 emisji w kolejnych latach).
Zatem należy przyjąć, że monety z serii będa emitowane co najmniej do 2018-2019 r.


Po opublikowaniu planu emisyjnego na rok 2016 r. najbardziej prawdopodobny wydaje się wariant emisji 2 par monet na rok. Czyli, przy obecnych przesłankach, można założyć, że emisja rozpocząta w 2013 r. będzie trwała do rok 2023.


Cena monet

Średnia cena wywoławcza monet, obliczona po wystawieniu monet z wizerunkiem nr 6 przedstawiającym Jana Olbrachta:
UWAGA: w lutym 2014 NBP zakończył funkcjonowanie systemu aukcyjnego, dlatego ostatnią monetą z serii SSA wystawioną na aukcji była moneta nr 3 Władysław Łokietek. Od monety nr 4 Kazimierz Wielki do wyliczenia średniej przyjęto cenę sprzedaży w NBP.
Moneta srebrna o nominale 50 ZŁ: 612 zł.
Moneta złota o nominale 500 ZŁ: 11940 zł.

Średnia cena sprzedaży monet, obliczona po emisji monet z wizerunkiem nr 6 przedstawiającym Jadwige Andegaweńską:

Moneta srebrna o nominale 50 zł: 725 zł.
Moneta złota o nominale 500 zł: 11951 zł.

Najwyższa/Najniższa cena sprzedaży:

Najtańsza moneta srebrna o nominale 50 zł z serii: Wacław II Czeski, 515 zł.
Najdroższa moneta srebrna o nominale 50 zł z serii: Bolesław Chrobry, 1100 zł.

Najtańsza moneta złota o nominale 500 zł z serii: Władysław Łokietek, 11500 zł.
Najdroższa moneta złota o nominale 500 zł z serii: Bolesław Chrobry, 13610 zł.


Ciekawostki o całej serii

Oczekiwana cena całej serii wyniesie (na podstawie średniej ceny sprzedaży monet):
Monety srebrne o nominale 50 ZŁ: 17400.00 zł
Monety złote o nominale 500 ZŁ: 286824.00 zł

Sumaryczna masa monet w serii wyniesie:
Monety srebrne o nominale 50 ZŁ: 1492,8 g, z czego 1491.3072 g to czyste Ag.
Monety złote o nominale 500 ZŁ: 1492,8 g, z czego 1492.6507 g to czyste Au.

Monety 50 i 500 zł mają taką samą średnice i masę. Ze względu na zastosowanie odmiennego stopu (prawie czyste srebro vs prawie czyste złoto) monety Ag i Au muszą różnić się miedzy sobą grubością (gęstość, czyli masa właściwa złota jest większa niż srebra).

Monety z serii SSA są nielicznym, o ile nie jedynym przypadkiem wybicia przez NBP kolekcjonerskich monet w srebrze i w złocie z takim samym wizerunkiem, średnicą i masą. Monety różnią się zatem jedynie stopem i grubością.

Lista monet w serii SSA

LP, temat monety, data emisji, nakład Ag, nakład Au, cena wywoławcza Ag, cena wywoławcza Au, cena sprzedaży Ag, cena sprzedaży Au
  1. Bolesław Chrobry (992-1025), 12-03-2013, 5000 szt., 750 szt., 400 zł, 13500 zł, 1100 zł, 13610 zł.


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image


  2. Wacław II Czeski (1291-1305), 22-05-2013, 5000 szt., 750 szt., 400 zł, 12600 zł, 515 zł, 12600 zł.


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image  3. Władysław Łokietek (1320-1333), 13-09-2013, 5000 szt., 750 szt., 390 zł, 11500 zł, 705 zł, 11500 zł.


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image


  4. Kazimierz Wielki (1333-1370), 3-03-2014, 5000 szt., 750 szt., - zł, - zł, 600 zł, 11750 zł.

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image


  5. Ludwik Węgierski (1370-1382), 10-09-2014, 5000 szt., 750 szt., - zł, - zł, 730 zł, 11750 zł.

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image


  6. Jadwiga Andegaweńska(1384-1399), 04-12-2014, 5000 szt., 750 szt., - zł, - zł, 720 zł, 11500 zł.

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  7. Władysław Jagiełło (1386 -1434), 03-03-2015, 5000 szt., 750 szt., - zł, - zł, 720 zł, 11800 zł.

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  8. Władysław Warneńczyk(1434 -1444), 15-09-2015, 5250 szt., 600 szt., - zł, - zł, 720 zł, 11500 zł.
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  9. Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492), 2015-12-03, 5250 szt., 600 szt., - zł, - zł, 720 zł, 11500 zł.
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  10. Jan Olbracht(1492-1501), 2016-06-14, 6000 szt., 600 szt., - zł, - zł, 720 zł, 12000 zł.
  Image
  Image
  Image
  -- Image
  Image
  Image
  Image
  -- Image

  11. Aleksander Jagiellończyk(1501-1506), 2016-12-07, 6000 szt., 600 szt., - zł, - zł, ? zł, ? zł.
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  12. Zygmunt I Stary 1506-1548), 2017 r.
  13. Zygmunt August(1548-1572), 2017 r.
  14. Henryk Walezy(1573-1575), 2018 r.
  15. Stefan Batory(1576-1586), 2018 r.
  16. Zygmunt III Waza(1587-1632), 2019 r.
  17. Wadysław IV Waza(1632-1648), 2019 r.
  18. Jan Kazimierz Waza(1648-1668), 2020 r.
  19. Michał Korybut Wiśniowiecki(1669-1673), 2020 r.
  20. Jan III Sobieski(1674-1696), 2021 r.
  21. August II Mocny(1697-1706, 1709-1733), 2021 r.
  22. Stanisław Leszczyński(1705-1709, 1733-1736), 2022 r.
  23. August III Sas(1733-1763), 2022 r.
  24. Stanisław August Poniatowski(1764-1795), 2023 r.


(wszelkie uwagi mile widziane, na priv, dane na bieżąco będą korygowane).
Ostatnio edytowany przez platinum 03 Cze 2016 13:59, edytowano w sumie 38 razy
"Największym cyrkiem jest to, że osoba która nawet nie powąchała tej monety udziela się w tym temacie pouczają innych." (Tomi85).
Awatar użytkownika
platinum
 
Posty: 4524
Rejestracja: 29 Kwi 2012 20:33
Miejscowość: Planet Earth

Postprzez Jurex » 21 Mar 2013 19:01

Dzięki 'platinum' za podzielenie się informacją.
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Jurex
 
Posty: 62
Rejestracja: 21 Mar 2013 15:26

Postprzez pkas » 21 Mar 2013 19:24

platinum napisał:W tym roku 4 monety, w kolejnych latach nie wiadomo ile. Chodziła plotka, że po 2 emisje tej serii na rok.

NBP potwierdził w folderze Chrobrego, że będą 4 emisje rocznie.

Od 2013 r. monety z tej serii będą emitowane przez Narodowy Bank Polski cztery razy w roku.
Awatar użytkownika
pkas
 
Posty: 1537
Rejestracja: 06 Cze 2012 22:50
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Jurex » 21 Mar 2013 19:43

To trochę masakra inwestycyjna w skali rocznych wydatków numizmatycznych, bo wielu kolekcjonerów nie będzie stać na skompletowanie tej serii - "Pogoda jest dla bogaczy"
Awatar użytkownika
Jurex
 
Posty: 62
Rejestracja: 21 Mar 2013 15:26

Postprzez pkas » 21 Mar 2013 19:57

Ciekaw jestem ilu kolekcjonerów, którzy do tej pory zbierali wszystkie monety emitowane w danym roku przez NBP, porzuciło inne emisje i skupiło się wyłącznie na SAP. Czy ceny, jakie trzeba przeznaczyć na zbieranie tej serii, nie odbiją się negatywnie (z punktu widzenia NBP) na sprzedaży pozostałych monet?
Awatar użytkownika
pkas
 
Posty: 1537
Rejestracja: 06 Cze 2012 22:50
Miejscowość: Warszawa

Postprzez cichy » 21 Mar 2013 20:41

Sprzedaż pozostałych i tak kuleje. Do tego stopnia, że NBP musi ściemniać w sklepie, że nakład na wyczerpaniu, itp. Więc raczej niewiele mają do stracenia. A 4 emisje w roku, które prawie trzykrotnie przebijają cenę wywoławczą (przy i tak wysokim poziomie ceny) to raczej przyzwoity zarobek...
Także raczej liczba emisji w roku w połączeniu z ceną, tak jak piszesz, odbije się negatywnie na wartości tej serii. Moim zdaniem nie znajdzie się 5000 kolekcjonerów, którzy będą zainteresowani tą serią i dodatkowo będą w stanie w ciągu roku wyłożyć na nią ok. 4 klocki... Chyba, że okaże się ona "inwestycyjnym hitem" i zlecą się inwestorzy, którzy na jakiś czas wywindują ceny w kosmos. :?
Awatar użytkownika
cichy
 
Posty: 1142
Rejestracja: 20 Sty 2010 14:30
Miejscowość: Gdańsk

Postprzez miserus » 21 Mar 2013 21:55

Ceny następnych monet mogą po licytacji kosztować nie 1100 ale np 700 zł. Może inwestorzy stwierdzą, że krótkoterminowo ta moneta przynosi raczej stratę i nie będą się na nią rzucali. Wiele będzie zależało jak będą się teraz przez najbliższe miesiące kształtowały ceny Bolesława Chrobrego.
miserus
 
Posty: 2782
Rejestracja: 04 Cze 2008 11:46
Miejscowość: Warszawa

Postprzez Numidia » 21 Mar 2013 23:47

pkas napisał:NBP potwierdził w folderze Chrobrego, że będą 4 emisje rocznie.

Od 2013 r. monety z tej serii będą emitowane przez Narodowy Bank Polski cztery razy w roku.


Nie traktowałbym tego jako pewniak, ale na razie przypuszczenie. Jest duża szansa, że proporcje emisji się zmienią w przyszłych latach.
Numidia
 
Posty: 632
Rejestracja: 25 Sty 2010 19:33

Postprzez wordlord » 22 Mar 2013 00:12

platinum napisał:
Tak wiadomo. Właśnie, ze względu na tego typu pytania sugerowałem (moderatorowi), by zostawić jeden ogólny wątek poświecony serii, a dla każdej monety by istniał wątek osobny.


Mówisz i masz.
Pierwszy wątek o monetach SAP dotyczyć teraz będzie monety z Bolesławem Chrobrym. I tak temat, nie licząc licznych OT poświęcony był tej monecie.
viewtopic.php?t=20965&start=1395

Wątek z Wacławem II jest tutaj:
viewtopic.php?t=21651&postdays=0&postorder=asc&start=30

Natomiast wątek ogólny wydzieliłem z kilku postów z tematu o Wacławie, bo dobrze wprowadzają w tematykę serii.
Zbieram, więc jestem.
Awatar użytkownika
wordlord
Site Admin
<b style='color: #ff0000'>Site Admin</b>
 
Posty: 8267
Rejestracja: 13 Sty 2009 20:36
Miejscowość: Łódź

Postprzez emsi » 22 Mar 2013 00:39

super :D

w końcu jest porządek
emsi
 
Posty: 513
Rejestracja: 15 Gru 2010 13:55
Miejscowość: WLKP

Postprzez platinum » 22 Mar 2013 00:41

wordlord napisał:
Natomiast wątek ogólny wydzieliłem z kilku postów z tematu o Wacławie, bo dobrze wprowadzają w tematykę serii.


Dziękuje.

Dla porządku wklejam link do folderu (broszury) wydanej co prawda do pierwszej monety z serii (Chrobry), ale zawierającej reprodukcje rewersów 23 medali. (strony 6-7).

http://nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2013/2013_04___chrobry_pl.pdf

Tak to prawda, że w folderze pada zdanie:
"Od 2013 r. monety z tej serii będą emitowane przez Narodowy Bank Polski cztery razy w rok"

Ja mam jednak nadzieje na zdrowy rozsądek NBP, bo kto zdzierży 4 sztuki/rok...

Cieniem szansy jest fakt, że zdanie powyższe padło tuż nad podpisem autora tekstu wprowadzającego do skarbów SAP.

"
Tomasz Bylicki
starszy kustosz
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
"

Czyli nie jest to oficjalna wypowiedź przedstawiciela NBP :-).
"Największym cyrkiem jest to, że osoba która nawet nie powąchała tej monety udziela się w tym temacie pouczają innych." (Tomi85).
Awatar użytkownika
platinum
 
Posty: 4524
Rejestracja: 29 Kwi 2012 20:33
Miejscowość: Planet Earth

Postprzez pkas » 22 Mar 2013 00:47

Ale ktoś z NBP (chyba) autoryzował treść tego folderu. Nie ilość emisji jest problemem, tylko cena jaka się ustala podczas licytacji. Również mam nadzieję, że ceny kolejnych monet trochę spadną.
Awatar użytkownika
pkas
 
Posty: 1537
Rejestracja: 06 Cze 2012 22:50
Miejscowość: Warszawa

Postprzez platinum » 22 Mar 2013 00:55

pkas napisał:Ale ktoś z NBP (chyba) autoryzował treść tego folderu. Nie ilość emisji jest problemem, tylko cena jaka się ustala podczas licytacji. Również mam nadzieję, że ceny kolejnych monet trochę spadną.

To się okaże dopeiro za kilka miesięcy - gdy się rynek zbalansuje. Ostatnio na allegro ceny są wyższe niz cena sprzedaży zatem....
"Największym cyrkiem jest to, że osoba która nawet nie powąchała tej monety udziela się w tym temacie pouczają innych." (Tomi85).
Awatar użytkownika
platinum
 
Posty: 4524
Rejestracja: 29 Kwi 2012 20:33
Miejscowość: Planet Earth

Postprzez piterja3 » 22 Mar 2013 07:57

Co do emisji 4 razy do roku. To zapytałem o to przy okazji, rozmawiając z bardzo miłą Panią z kolekcjonera przez telefon i powiedziała, że w tym roku będą na pewno 4 emisje, a w przyszłych ewentualna zmiana będzie zależeć od zainteresowania, bo wiedzą że jest kryzys, etc. Ale osobiście myślę, że jak będą schodzić tak na pniu jak Bolek, to obawiam się, że nie będą niczego zmieniać.
piterja3
 
Posty: 8
Rejestracja: 04 Mar 2013 21:38

Postprzez platinum » 22 Mar 2013 08:44

piterja3 napisał:bo wiedzą że jest kryzys, etc.

No. głos rozsądku :-).


piterja3 napisał:Ale osobiście myślę, że jak będą schodzić tak na pniu jak Bolek, to obawiam się, że nie będą niczego zmieniać.


Pytanie, czy faktycznie tak "jak na pniu" schodzą. To się okaże tuz po świętach Wielkeij Nocy (termin odbioru upływa 2 kwietnia) - wtedy ewentualnie nieodebrany towar wystawią na webie i w okienkach.

Być może Ag schodzi, lecz z Au to może być tragedia i dla NBP i dla kolekcjonerów obrzydliwie bogatych bardziej będzie opłacało się robić mniej tych emisji przez 12 miesięcy.
Ostatnio edytowany przez platinum, 08 Wrz 2013 12:17, edytowano w sumie 1 raz
"Największym cyrkiem jest to, że osoba która nawet nie powąchała tej monety udziela się w tym temacie pouczają innych." (Tomi85).
Awatar użytkownika
platinum
 
Posty: 4524
Rejestracja: 29 Kwi 2012 20:33
Miejscowość: Planet Earth

Postprzez Jurex » 22 Mar 2013 12:33

To prawda, za dużo tych emisji w roku!
Awatar użytkownika
Jurex
 
Posty: 62
Rejestracja: 21 Mar 2013 15:26

Postprzez impactom » 22 Mar 2013 14:17

pkas napisał:Ciekaw jestem ilu kolekcjonerów, którzy do tej pory zbierali wszystkie monety emitowane w danym roku przez NBP, porzuciło inne emisje i skupiło się wyłącznie na SAP. Czy ceny, jakie trzeba przeznaczyć na zbieranie tej serii, nie odbiją się negatywnie (z punktu widzenia NBP) na sprzedaży pozostałych monet?


Witam!
Zgłaszam się jako pierwszy z tych kolekcjonerów. W tym roku tylko SAP a w latach kolejnych będę kupował pozostałe sreberka z emisji 2013 i dalszych, w miarę jak ich ceny będą spadały poniżej ceny emisyjnej.
Awatar użytkownika
impactom
 
Posty: 258
Rejestracja: 18 Mar 2012 22:24
Miejscowość: Łódź

Postprzez Matey » 22 Mar 2013 15:36

chyba "...do ceny kruszcu" a nie poniżej ceny emisyjnej bo to akurat żaden problem
When Hell is Full The Death Will Walk The Earth
Awatar użytkownika
Matey
 
Posty: 1079
Rejestracja: 27 Lip 2010 13:21
Miejscowość: Warszawa

Postprzez impactom » 23 Mar 2013 10:12

Matey napisał:chyba "...do ceny kruszcu" a nie poniżej ceny emisyjnej bo to akurat żaden problem


:D
Awatar użytkownika
impactom
 
Posty: 258
Rejestracja: 18 Mar 2012 22:24
Miejscowość: Łódź

Postprzez platinum » 24 Mar 2013 03:17

[DEL]
Ostatnio edytowany przez platinum 03 Cze 2016 13:27, edytowano w sumie 18 razy
"Największym cyrkiem jest to, że osoba która nawet nie powąchała tej monety udziela się w tym temacie pouczają innych." (Tomi85).
Awatar użytkownika
platinum
 
Posty: 4524
Rejestracja: 29 Kwi 2012 20:33
Miejscowość: Planet Earth

Następna

Wróć do Monety polskie - III RP po denominacji

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 7 gości