NWO

Dyskusje o wszystkim - nie tylko o numizmatyce.

Moderatorzy: wordlord, Mad_Tiger, meszuzel

NWO

Postprzez grzes-w-wa » 01 Paź 2017 11:31

torontokuba napisał:Potrzebny jest temat pod tytułem, "NWO, fakt czy nie?". :wink:

Z wielkim trudem spełniam prośbę mojego odwiecznego ''przyjaciela z forum''.
Mówisz i masz. :lol:

Kto i po co buduje NWO?
NWO.jpg

Powszechne żydowskie media, a także publiczna oświata, w państwach chrześcijańskich opanowana ponad 200 lat temu przez żydo-masonerię, powodują, że prezentowany prawidłowy opis rzeczywistości politycznej, historycznej, gospodarczej, wskazujący na żydowskie sprawstwo jest przez wielu postrzegany jako mało wiarygodny i wykpiwany.
Jednak nie są oni w stanie zaprzeczyć prawdziwym faktom, a logicznej konsekwencji zdarzeń przeciwstawić równie logiczne kontrargumenty. Na wszelki wypadek pozbawiono społeczeństwa mediów, są one niemal w 100% własnością Międzynarodowego Żyda (MŻ). A ich arsenał intelektualnych argumentów broniących jedynie słusznej, żydowskiej prawdy jest bardzo skromny. Zamyka się w dwóch określeniach: spiskowa teoria dziejów i antysemityzm.
Do obrony jednego z największych kłamstw XX w., jakim jest holokaust, opanowane przez żydo-reżimy państwa stosują nawet sankcje prawne, z karą więzienia włącznie. Tak w dużym uproszczeniu wygląda publiczny dyskurs w państwach Zachodu, określanych przez totalitarne żydo-reżimy demokracjami broniącymi praw człowieka.
Termin MŻ nie oznacza wszystkich Żydów. Odnosi się on do żydowskiej, światowej finansjery, która do realizacji swojej zbrodniczej, syjonistycznej polityki wykorzystuje militarną potęgę opanowanych przez siebie USA oraz Wlk. Brytanii. Stąd określenia MŻ lub USA można stosować zamiennie. Nie należy tylko utożsamiać społeczeństwa USA z władzą żydowskiego, totalitarnego imperium USA na wybór, której społeczeństwo USA ma taki sam wpływ, jaki mają Polacy na wybór żydo-reżimowej władzy w III RP – czyli praktycznie żaden i na tym właśnie polega istota zachodniej demokraci.
MŻ jest destruktorem i pasożytem
W całej historii żydostwa nie znajdziemy ani jednego przykładu państwa, które za sprawa działalności Żydów osiągnęłoby gospodarczy, kulturowy, polityczny postęp. Zawsze ich działalność powodowała regres funkcjonowania państwa i w konsekwencji jego upadek, a Żydzi przenosili się na inne, nowe żerowiska (przykład Polski wieku XVII i XVIII – upadek trwał 150 – 200 lat).
Nie przypadkowo żydowscy ortodoksi głoszą, pełen przewrotności, religijny pogląd, że Żydzi nie powinni posiadać własnego państwa. Dzisiaj za sprawą MŻ także USA stają się gospodarczym trupem.
Jedynym ratunkiem dla MŻ jest kolonizowanie kolejnych państw, do czego wykorzystuje militarną pozycję USA i żydowskie mniejszości w podbijanych państwach. Idea budowy NWO to nic innego, jak tworzenie wielkiego, syjonistycznego, światowego imperium pod władzą żydowskiej finansjery. Znajdujemy się przededniu połączenia USA i UE, jeśli nic tych planów nie zakłóci.
Żydowski kapitalizm z jego prywatnym systemem finansowym na całym obszarze USA + UE, czyli przyszłego NWO, nie są możliwe do uzdrowienia. Uzdrowienie oznaczałoby bowiem pozbawienie żydowskiej finansjery władzy i zagrabionych bogactw. MŻ zostałby pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Dlatego z taką determinacją podbija kolejne państwa. Jego największymi wrogami są oczywiście te, które rozwijają się gospodarczo i nie pozwalają na degeneracje tradycji i kultury (np. Rosja), stwarzając śmiertelne zagrożenie dla istnienia i rozbudowy imperium MŻ, ponieważ dowodzą, że rozwój jest możliwy. Ale możliwy jest on tylko wtedy, jeśli Żyd zostanie wyeliminowany z polityki czyli, jeśli zostanie wyeliminowana funkcjonująca w tzw. zachodnich demokracjach i zastrzeżona wyłącznie dla MŻ zasada „zysku bez pracy”.
Osiąganie „zysku bez pracy” umożliwia MŻ emitowanie przez jego prywatny system bankowy tzw. pieniądza dłużnego. System ten pożycza pieniądze rządom – państwom -, czyniąc z nich, z ich obywateli, niewypłacalnych dłużników – współczesnych niewolników pracujących we wszystkich państwach „zachodniej demokracji” dla MŻ.
Im więcej państw opanowanych przez MŻ, tym więcej dóbr i majątku w jego posiadaniu, tym większe stają się rozmiary kreacji pieniądza dłużnego i tym większe zniewolenie narodów i degeneracja ich kultury.
Im więcej podmiotów (państw) pod kontrolą MŻ, tym mniej przeciwników zdolnych wyegzekwować sprawiedliwą karę za jego zbrodnie.
Ukraina na drodze MŻ do podboju Rosji
Włączenie Ukrainy do UE, czyli w obszar imperium MŻ, zaplanowano prawdopodobnie już w latach 1980. Wydawało się, że i prezydent W.Janukowych (2010-14) gotów jest sprezentować Ukrainę syjonistycznym zbirom. Jednak była to z jego strony dobrze przemyślana, inteligentna polityka, a Janukowycz okazał się jednocześnie bardzo odważnym politykiem. Był przecież świadom tego, co grozi politykom odrzucającym dyktat zwyrodniałych, syjonistycznych zbrodniarzy z Wall Street. Jego polityka wobec MŻ była swoistym politycznym kontredansem. Ukraina to zbliżała się, to oddalała od pazernych żydowskich łap.
Jednak ten taniec musiał się kiedyś skończyć, z czego z pewnością zdawał sobie sprawę sam W.Janukowycz, ale także wspierające jego politykę władze Rosji. Mam wrażenie, że była to polityka zyskiwania na czasie i przygotowania się Rosji na nieuchronny zamach stanu na Ukrainie, której struktury państwa były już znacznie opanowane przez syjonistyczny element. Znany nam finał syjonistycznej agresji na Ukrainie był więc tylko kwestią czasu. MŻ rozwścieczony odrzuceniem przez W.Janukowycza haniebnych warunków akcesji Ukrainy do UE przeprowadził zamach stanu. Planował także zgładzenie W.Janukowycza, co udaremniły rosyjskie jednostki Specnazu.
Dzisiaj widzimy, że MŻ i zainstalowany przez niego żydo-reżim Poroszenki-Jaceniuka przegrali wojnę domową na Ukrainie, utracili Krym – a więc nie zablokują Rosji dostępu do M.Czarnego – i nie mogą włączyć Ukrainy do UE i do NATO. (Oczywiście zdestabilizowana Ukraina stanowi problem także dla odnowienia rosyjskich wpływów.) Wściekłość MŻ sięga zenitu, stąd sankcje gospodarcze wobec Rosji, ujadanie żydo-reżimowej propagandy i bojowe pohukiwania syjonistycznych kreatur z okolicznych żydo-reżimów, szczególnie agresywnych w III żydo-RP.
Syjonistyczna agresja i wojna domowa na Ukrainie uświadomiły MŻ, że budowane przez niego imperium – jego europejska część, UE – nie jest politycznie jednolite. Żydo-reżimy zachodnich państw w UE mają wątpliwości do stosowania sankcji wobec Rosji. Z antyrosyjskiej polityki wyłamują się nawet niektóre państwa byłego bloku wschodniego mimo, że są całkowicie skolonizowane przez USA. Najsilniejszą rusofobią tradycyjnie wykazują się żydo-reżimy III RP oraz Litwy.
Łatwo to wytłumaczyć, ponieważ właśnie te kraje stanowiły największe siedlisko żydostwa w Europie. I jeśli w tym rejonie UE dojdzie do destabilizacji w wyniku agresywnej polityki MŻ wymierzonej przeciw Rosji, żydo-reżimy IIIRP, Litwy, Łotwy i Estonii, obce i znienawidzone przez narody i bez jakiejkolwiek legitymacji do władzy, mogą zostać zmiecione z powierzchni ziemi. Stąd ich obsesyjne, propagandowe budowanie nienawiści do Rosji.
MŻ obserwując to polityczne rozprzężenie w europejskiej części swego imperium z pewnością podejmie kroki jego integracji. A co może stanowić czynnik integrujący dla kleconego z różnych nacji i kultur imperium? Najlepszym czynnikiem będzie jednolite dla wszystkich zagrożenie. I nad tym teraz pracują stratedzy MŻ – USA.
Zagrożenie może przyjść z dwu kierunków. Jeden to uruchomienie – według nowomowy żydo-mediów: konfliktów zbrojnych -, a w rzeczywistości okrutnych wojen domowych z mniejszościami rosyjskimi (Litwa, Łotwa, Estonia). Żydo-reżim USA wysłał tam na razie ok. 3 tys. żołnierzy i sprzęt wojskowy. Drugi kierunek zagrożenia będzie oddziaływał nie tylko w części wschodniej UE, ale także i w zachodniej.
Na Ukrainę już przedostają się radykalni bojownicy ISIL. Przez ukraińsko-polską granicę wejdą do UE. Ci uzbrojeni i wyszkoleni przez służby MŻ „islamscy”, płatni, zbrodniarze oficjalnie wyrażają chęć zaatakowania europejskich, chrześcijańskich, wartości wewnątrz Europy. Te wartości są jedynie kamuflażem, przecież żydo-media nie powiedzą, że bandyci z ISIL przyszli podpalać Europę w interesie i na polecenie MŻ.
Zdewastowane przez MŻ systemy obronne i armie europejskich państw będą miały ogromne trudności ze stawieniem czoła wyszkolonym zwyrodnialcom ISIL, walczącym także przy pomocy terroru. MŻ będzie właśnie w ten sposób realizował swoje główne cele:
– depopulacja ludności Europy,
– wymuszona zagrożeniem integracja UE (rezygnacja z wszelkich atrybutów suwerenności),
– zgoda na zwiększenie ilości okupacyjnych, płatnych, wojsk USA w Europie,
– antyrosyjska wojna w krajach bałtyckich,
– osłabienie/eliminacja rosyjskiej polityki zmierzającej do dekompozycji UE poprzez zbliżenie Rosji z NRF i z Francją.
Polski kontekst zbrodniczej polityki MŻ
Całkowicie błędne jest myślenie, że wybór, w organizowanych przez żydo-reżim wyborach, prezydenta, czy partii politycznej, rozwiąże nasze problemy. Jeśli nawet zdarzyłby się cud i udałoby się wybrać autentycznych, polskich, narodowych, przedstawicieli, to zostaną oni zwyczajnie odstrzeleni lub obaleni tak, jak na Ukrainie MŻ obalił legalną władzę W.Janukowycza. Jednak bez autentycznej, oddolnej, polskiej, samoorganizacji narodowej niczego nie osiągniemy – to warunek główny. Musimy jako polski naród wesprzeć narodową politykę odzyskania suwerenności, musimy zrozumieć dziejową potrzebę i konieczność dla takiego organizacyjnego wysiłku.
Naszym rzeczywistym wrogiem nie są Niemcy, nie jest Rosja – jest nim MŻ i żydowska V kolumna działająca wewnątrz kraju.
Współczesna, skolonizowana Polska, włączona do europejskiej części imperium MŻ, do UE, straciła w trakcie tej „europejskiej integracji” więcej majątku niż w II wojnie światowej. Współczesny, w ramach integracji, ubytek ludności Polski także przewyższa straty wojenne. Zdewastowane zostały wszelkie struktury Państwa Polskiego, a te, które pozostały jako niezbędne do utrzymania syjonistycznego reżimu znajdują się pod żydowskim zarządem i podlegają politycznym wytycznym MŻ.
Wszystko to determinuje naszą, polską, narodową politykę – politykę marszu do suwerenności. Jednak nie wolno ulegać złudzeniu, że sami będziemy w stanie tę suwerenność wywalczyć, a zwłaszcza ją utrzymać. Nie dysponujemy i długo jeszcze nie będziemy dysponowali, jako Państwo Polskie, odpowiednim ku temu potencjałem. Nie będziemy w stanie przeciwstawić się światowemu terroryzmowi MŻ i jego centrom decyzyjnym w USA. Musimy znaleźć silnego sojusznika. Polityczna logika wskazuje, że najlepszym sojusznikiem będzie państwo, które nie tylko ma tego samego, co my wroga – MŻ, ale że jednocześnie ten wróg – MŻ czuje przed nim respekt i musi się z nim liczyć.
Dariusz Kosiur

http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-inform ... all-street
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez leices » 01 Paź 2017 19:39

Masakra ale bełkot szkoda czasu na czytanie
leices
 
Posty: 193
Rejestracja: 20 Sie 2015 06:34

Re: NWO

Postprzez Triplex » 01 Paź 2017 23:09

leices napisał:Masakra ale bełkot szkoda czasu na czytanie

To ile czasu Ty to zamierzasz czytać??? Godzinę??
:lol:
Tekstu na góra 5 minut czytania i już problem.

No cóż NWO jako temat nie każdemu przypasuje...
Część rzeczy jest w tym logiczna a część mniej.
Jak we wszystkim chyba.
Awatar użytkownika
Triplex
 
Posty: 454
Rejestracja: 25 Sie 2014 14:45
Miejscowość: Rotterdam-Zuid - Charlois

Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 02 Paź 2017 08:12

Triplex napisał:
leices napisał:Masakra ale bełkot szkoda czasu na czytanie

To ile czasu Ty to zamierzasz czytać??? Godzinę??
:lol:
Tekstu na góra 5 minut czytania i już problem.
No cóż NWO jako temat nie każdemu przypasuje...
Część rzeczy jest w tym logiczna a część mniej.
Jak we wszystkim chyba.


@leices. Czy zawitałeś tu aby tworzyć tu kolejną zadymę? :shock:
Jak mnie coś nie interesuje to nie czytam i nie komentuje.
Dokooptowałeś do ignorowanych. :lol:

@Triplex. Trafne spostrzeżenie. Forum to właściwe miejsce do dyskusji na ten temat.

@Administratorzy. Jak nie chcecie mieć kolejnego karambolu to kierujcie ruchem drogowym.
Tu się nie jeździ pod prąd. :wink:
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez leices » 02 Paź 2017 08:41

nie znałem tematu więc przeczytałem i wypowiedziałem swoje zdanie dla mnie temat się skończył a może dzięki mojej wcześniejszej wypowiedzi zaoszczędziłem komuś 5 min cennego czasu więc nie wchodzę na żaden kurs kolizyjny lecz wyrażam swoją opinię jak już napisałem dla mnie temat jest zakończony pozdrawiam i miłej dyskusji w temacie dla zainteresowanych
leices
 
Posty: 193
Rejestracja: 20 Sie 2015 06:34

Re: NWO

Postprzez meszuzel » 02 Paź 2017 11:14

To że cywilizacja jest kierowana ku jeszcze większej inwigilacji, to co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, ale czy ten tekst spłodzony na jakimś blogu w oparciu o nie wiadomo skąd pozyskane informacje lub co gorsza wyssane z palca mają jakąkolwiek podstawę, aby nad tym dyskutować? Sorry, ale dla mnie to ta sama półka co płaska ziemia lub to że Kopernik była kobietą.
Sokrates "Wiem, że nic nie wiem"

Pozdrawiam
Mariusz
Awatar użytkownika
meszuzel
Moderator
 
Posty: 11954
Rejestracja: 20 Lip 2008 13:49
Miejscowość: Piotrków Tryb.

Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 02 Paź 2017 15:41

Dobrze że zdajesz sobie sprawę z narastającej inwigilacji.
Możesz mieć swoją opinie, to normalne.
Ale to nie jest jakiś blog tylko niezależne źródło które nazywa co nie które rzeczy inaczej niż TVN24.(czyli po imieniu)
--------------
Telewizyjni obrońcy demokracji z pod znaku KOD-u tu nazywani są V kolumną.
Zrozumiałe jest też to, że sympatykom KOD-u, ten artykuł a nawet temat będzie budził obrazę.
To normalne.

Całe życie się jechało na karku społeczeństwa a tu nagle koryto odjeżdża.
Ból jak cholera.
Trzeba iść do roboty albo zdychać z głodu.
Ale jak tu iść do roboty jak się ma dwie lewe łapki?
Parodia.

Nawet porządny zastrzyk gotówki jaki dostał Michnik od Sorosa nie uchroni Wyborczej (ścieku) przed bankructwem.
Tak można cały dzień o polskich bohaterach stanu wojennego (naszych kochanych opozycjonistach)

Dziś wychodzi na światło dzienne że to nie są żadni bohaterowie.
To żydowskie sługusy co za trochę kasy potrafią sprzedać wszystko i wszystkich.

Tak właśnie 40 osobowy KOR rozpracował 10 milionową Solidarność. Efekt z Magdalenki znamy. Uwłaszczenie i picie wódy z komuchami w towarzystwie menory.

I co! Ma być cisza, bo sobie zdrajcy tego życzą?
I Kopernik tu nic nie ma do rzeczy bez względu czy była, czy nie była kobietą.
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez meszuzel » 02 Paź 2017 16:58

Tylko takich faktów jest mnóstwo. To, że rządy oszukują społeczeństwo, to jest wiedza powszechna i nie ma sensu wyciągać kolejnych afer i machlojek, bo ci co je kręcą mają to gdzieś. Zdążyli zarobić a szczególnej kary dla nich i tak nie ma, bo "frajer" który teoretycznie odpokutuje winy zawsze się znajdzie, popatrz np. na Plichtę .
Ten blog to nie jest żadne niezależne źródło. Koleś opiera sie na innym tekście a ten wcześniejszy też pewnie na innym, a pierwszym był pijany rusek co z kumplem wymyślił, że teraz to oni napiszą historię. :) Taki blog może zrobić gimnazjalista i to też będzie źródło wiedzy jeśli będzie pisał w sposób, który będzie zgodny z Twoim tokiem myślenia?
Sorry, ale dla mnie to poprostu robienie ludziom wody z mózgu.
Ludzi dziś nadał łatwo manipulować. Wystarczy oprzeć się o jakiś fakt jak w tym przypadku inwigilacja społeczeństwa, bo takowa jest i dopisać do tego milion czarnych scenariuszy.
Nie popadaj w panikę.
Sokrates "Wiem, że nic nie wiem"

Pozdrawiam
Mariusz
Awatar użytkownika
meszuzel
Moderator
 
Posty: 11954
Rejestracja: 20 Lip 2008 13:49
Miejscowość: Piotrków Tryb.

Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 02 Paź 2017 17:17

meszuzel napisał:Sorry, ale dla mnie to poprostu robienie ludziom wody z mózgu.

Piszesz o 25 letnim okresie transformacji czy o artykule który tu wrzuciłem?
----------------
Pamiętaj że w przyrodzie jest taka zasada.
Na reakcje jest kontrreakcja.
Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Nie produkowałbym się jakby nie próbowano niestety nas wszystkich walić w kakao!

I nie robię tego aby dokuczyć Sebastianowi, multikos czy leices.
Oni mają zapewne swoje powody aby bawić się w kamerdynerów swoich PANÓW.
Piszę jak jest.
Kto otworzy oczy to dobrze, a kto nie to trudno.
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez multikos » 02 Paź 2017 18:55

Kamerdynerów swoich Panów:) Ja pier... jaki pacjent:) Z tego to tylko lać się trzeba...
multikos
 
Posty: 175
Rejestracja: 26 Wrz 2010 18:19
Miejscowość: Warszawa

Re: NWO

Postprzez Vader » 02 Paź 2017 22:48

Jak mi się czasem nudzi i mam chwilę zbędnego czasu, to czasem wchodzę na ten wspaniały portal i momentalnie znika jedno i drugie (nuda i czas). Zastanawia mnie nieodmiennie tylko za czyje pieniądze to jest prowadzone. Skoro wyłączyć z grona podejrzanych śmiało możemy MŻ, to mam nieodparte wrażenie że redaktorzy rozliczają się w rublach.
Image
Awatar użytkownika
Vader
 
Posty: 2664
Rejestracja: 11 Paź 2010 20:28
Miejscowość: Warszawa

Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 03 Paź 2017 01:03

Nie wiesz? Nie żartuj! Na samej górze są oni:

“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”
Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster.

“Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy rząd światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”
James Paul Warburg – żydowski bankster.

“Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”
Zbigniew Brzeziński – żydowski podkomendny żydowskiego globalisty Davida Rockefellera.

“Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”
David Rockefeller – żydowski bankster, “filantrop” i globalista.
----------------
Więcej poszukaj w sieci.
Tych ich mądrości jest mnóstwo.
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez Triplex » 03 Paź 2017 20:28

Awatar użytkownika
Triplex
 
Posty: 454
Rejestracja: 25 Sie 2014 14:45
Miejscowość: Rotterdam-Zuid - Charlois

Re: NWO

Postprzez mmz » 03 Paź 2017 20:31

wg najnowszej teorii, to Kenedy strzelał do zamachowców, a oni tylko się bronili
TPZN nr 101
Defende Nos, Christe Salvator - Gedanensis, A.D. 1577
Awatar użytkownika
mmz
 
Posty: 1544
Rejestracja: 29 Wrz 2016 09:22


Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 26 Lis 2017 12:55

O Rothschildach napisano już wiele. Najczęściej teksty skupiają się na historii rodziny. Na ich dojściu do potęgi w XIX wieku, historii bitwy pod Waterloo i kontroli nad systemem bankowym. O dzisiejszych wpływach tej rodziny również możemy znaleźć wiele. Najczęściej są to teksty oparte na wątpliwych źródłach, bardzo często bardziej ośmieszające niż uwiarygadniające teorie spiskowe. Czasem myślę, że teksty te pojawiają się specjalnie, by odwrócić uwagę od rzeczywistego stanu rzeczy.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/ ... gazociagi/
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez popstar » 26 Lis 2017 15:33

grzes-w-wa napisał:
torontokuba napisał:Potrzebny jest temat pod tytułem, "NWO, fakt czy nie?". :wink:

Z wielkim trudem spełniam prośbę mojego odwiecznego ''przyjaciela z forum''.
Mówisz i masz. :lol:

Kto i po co buduje NWO?
NWO.jpg

Powszechne żydowskie media, a także publiczna oświata, w państwach chrześcijańskich opanowana ponad 200 lat temu przez żydo-masonerię, powodują, że prezentowany prawidłowy opis rzeczywistości politycznej, historycznej, gospodarczej, wskazujący na żydowskie sprawstwo jest przez wielu postrzegany jako mało wiarygodny i wykpiwany.
Jednak nie są oni w stanie zaprzeczyć prawdziwym faktom, a logicznej konsekwencji zdarzeń przeciwstawić równie logiczne kontrargumenty. Na wszelki wypadek pozbawiono społeczeństwa mediów, są one niemal w 100% własnością Międzynarodowego Żyda (MŻ). A ich arsenał intelektualnych argumentów broniących jedynie słusznej, żydowskiej prawdy jest bardzo skromny. Zamyka się w dwóch określeniach: spiskowa teoria dziejów i antysemityzm.
Do obrony jednego z największych kłamstw XX w., jakim jest holokaust, opanowane przez żydo-reżimy państwa stosują nawet sankcje prawne, z karą więzienia włącznie. Tak w dużym uproszczeniu wygląda publiczny dyskurs w państwach Zachodu, określanych przez totalitarne żydo-reżimy demokracjami broniącymi praw człowieka.
Termin MŻ nie oznacza wszystkich Żydów. Odnosi się on do żydowskiej, światowej finansjery, która do realizacji swojej zbrodniczej, syjonistycznej polityki wykorzystuje militarną potęgę opanowanych przez siebie USA oraz Wlk. Brytanii. Stąd określenia MŻ lub USA można stosować zamiennie. Nie należy tylko utożsamiać społeczeństwa USA z władzą żydowskiego, totalitarnego imperium USA na wybór, której społeczeństwo USA ma taki sam wpływ, jaki mają Polacy na wybór żydo-reżimowej władzy w III RP – czyli praktycznie żaden i na tym właśnie polega istota zachodniej demokraci.
MŻ jest destruktorem i pasożytem
W całej historii żydostwa nie znajdziemy ani jednego przykładu państwa, które za sprawa działalności Żydów osiągnęłoby gospodarczy, kulturowy, polityczny postęp. Zawsze ich działalność powodowała regres funkcjonowania państwa i w konsekwencji jego upadek, a Żydzi przenosili się na inne, nowe żerowiska (przykład Polski wieku XVII i XVIII – upadek trwał 150 – 200 lat).
Nie przypadkowo żydowscy ortodoksi głoszą, pełen przewrotności, religijny pogląd, że Żydzi nie powinni posiadać własnego państwa. Dzisiaj za sprawą MŻ także USA stają się gospodarczym trupem.
Jedynym ratunkiem dla MŻ jest kolonizowanie kolejnych państw, do czego wykorzystuje militarną pozycję USA i żydowskie mniejszości w podbijanych państwach. Idea budowy NWO to nic innego, jak tworzenie wielkiego, syjonistycznego, światowego imperium pod władzą żydowskiej finansjery. Znajdujemy się przededniu połączenia USA i UE, jeśli nic tych planów nie zakłóci.
Żydowski kapitalizm z jego prywatnym systemem finansowym na całym obszarze USA + UE, czyli przyszłego NWO, nie są możliwe do uzdrowienia. Uzdrowienie oznaczałoby bowiem pozbawienie żydowskiej finansjery władzy i zagrabionych bogactw. MŻ zostałby pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Dlatego z taką determinacją podbija kolejne państwa. Jego największymi wrogami są oczywiście te, które rozwijają się gospodarczo i nie pozwalają na degeneracje tradycji i kultury (np. Rosja), stwarzając śmiertelne zagrożenie dla istnienia i rozbudowy imperium MŻ, ponieważ dowodzą, że rozwój jest możliwy. Ale możliwy jest on tylko wtedy, jeśli Żyd zostanie wyeliminowany z polityki czyli, jeśli zostanie wyeliminowana funkcjonująca w tzw. zachodnich demokracjach i zastrzeżona wyłącznie dla MŻ zasada „zysku bez pracy”.
Osiąganie „zysku bez pracy” umożliwia MŻ emitowanie przez jego prywatny system bankowy tzw. pieniądza dłużnego. System ten pożycza pieniądze rządom – państwom -, czyniąc z nich, z ich obywateli, niewypłacalnych dłużników – współczesnych niewolników pracujących we wszystkich państwach „zachodniej demokracji” dla MŻ.
Im więcej państw opanowanych przez MŻ, tym więcej dóbr i majątku w jego posiadaniu, tym większe stają się rozmiary kreacji pieniądza dłużnego i tym większe zniewolenie narodów i degeneracja ich kultury.
Im więcej podmiotów (państw) pod kontrolą MŻ, tym mniej przeciwników zdolnych wyegzekwować sprawiedliwą karę za jego zbrodnie.
Ukraina na drodze MŻ do podboju Rosji
Włączenie Ukrainy do UE, czyli w obszar imperium MŻ, zaplanowano prawdopodobnie już w latach 1980. Wydawało się, że i prezydent W.Janukowych (2010-14) gotów jest sprezentować Ukrainę syjonistycznym zbirom. Jednak była to z jego strony dobrze przemyślana, inteligentna polityka, a Janukowycz okazał się jednocześnie bardzo odważnym politykiem. Był przecież świadom tego, co grozi politykom odrzucającym dyktat zwyrodniałych, syjonistycznych zbrodniarzy z Wall Street. Jego polityka wobec MŻ była swoistym politycznym kontredansem. Ukraina to zbliżała się, to oddalała od pazernych żydowskich łap.
Jednak ten taniec musiał się kiedyś skończyć, z czego z pewnością zdawał sobie sprawę sam W.Janukowycz, ale także wspierające jego politykę władze Rosji. Mam wrażenie, że była to polityka zyskiwania na czasie i przygotowania się Rosji na nieuchronny zamach stanu na Ukrainie, której struktury państwa były już znacznie opanowane przez syjonistyczny element. Znany nam finał syjonistycznej agresji na Ukrainie był więc tylko kwestią czasu. MŻ rozwścieczony odrzuceniem przez W.Janukowycza haniebnych warunków akcesji Ukrainy do UE przeprowadził zamach stanu. Planował także zgładzenie W.Janukowycza, co udaremniły rosyjskie jednostki Specnazu.
Dzisiaj widzimy, że MŻ i zainstalowany przez niego żydo-reżim Poroszenki-Jaceniuka przegrali wojnę domową na Ukrainie, utracili Krym – a więc nie zablokują Rosji dostępu do M.Czarnego – i nie mogą włączyć Ukrainy do UE i do NATO. (Oczywiście zdestabilizowana Ukraina stanowi problem także dla odnowienia rosyjskich wpływów.) Wściekłość MŻ sięga zenitu, stąd sankcje gospodarcze wobec Rosji, ujadanie żydo-reżimowej propagandy i bojowe pohukiwania syjonistycznych kreatur z okolicznych żydo-reżimów, szczególnie agresywnych w III żydo-RP.
Syjonistyczna agresja i wojna domowa na Ukrainie uświadomiły MŻ, że budowane przez niego imperium – jego europejska część, UE – nie jest politycznie jednolite. Żydo-reżimy zachodnich państw w UE mają wątpliwości do stosowania sankcji wobec Rosji. Z antyrosyjskiej polityki wyłamują się nawet niektóre państwa byłego bloku wschodniego mimo, że są całkowicie skolonizowane przez USA. Najsilniejszą rusofobią tradycyjnie wykazują się żydo-reżimy III RP oraz Litwy.
Łatwo to wytłumaczyć, ponieważ właśnie te kraje stanowiły największe siedlisko żydostwa w Europie. I jeśli w tym rejonie UE dojdzie do destabilizacji w wyniku agresywnej polityki MŻ wymierzonej przeciw Rosji, żydo-reżimy IIIRP, Litwy, Łotwy i Estonii, obce i znienawidzone przez narody i bez jakiejkolwiek legitymacji do władzy, mogą zostać zmiecione z powierzchni ziemi. Stąd ich obsesyjne, propagandowe budowanie nienawiści do Rosji.
MŻ obserwując to polityczne rozprzężenie w europejskiej części swego imperium z pewnością podejmie kroki jego integracji. A co może stanowić czynnik integrujący dla kleconego z różnych nacji i kultur imperium? Najlepszym czynnikiem będzie jednolite dla wszystkich zagrożenie. I nad tym teraz pracują stratedzy MŻ – USA.
Zagrożenie może przyjść z dwu kierunków. Jeden to uruchomienie – według nowomowy żydo-mediów: konfliktów zbrojnych -, a w rzeczywistości okrutnych wojen domowych z mniejszościami rosyjskimi (Litwa, Łotwa, Estonia). Żydo-reżim USA wysłał tam na razie ok. 3 tys. żołnierzy i sprzęt wojskowy. Drugi kierunek zagrożenia będzie oddziaływał nie tylko w części wschodniej UE, ale także i w zachodniej.
Na Ukrainę już przedostają się radykalni bojownicy ISIL. Przez ukraińsko-polską granicę wejdą do UE. Ci uzbrojeni i wyszkoleni przez służby MŻ „islamscy”, płatni, zbrodniarze oficjalnie wyrażają chęć zaatakowania europejskich, chrześcijańskich, wartości wewnątrz Europy. Te wartości są jedynie kamuflażem, przecież żydo-media nie powiedzą, że bandyci z ISIL przyszli podpalać Europę w interesie i na polecenie MŻ.
Zdewastowane przez MŻ systemy obronne i armie europejskich państw będą miały ogromne trudności ze stawieniem czoła wyszkolonym zwyrodnialcom ISIL, walczącym także przy pomocy terroru. MŻ będzie właśnie w ten sposób realizował swoje główne cele:
– depopulacja ludności Europy,
– wymuszona zagrożeniem integracja UE (rezygnacja z wszelkich atrybutów suwerenności),
– zgoda na zwiększenie ilości okupacyjnych, płatnych, wojsk USA w Europie,
– antyrosyjska wojna w krajach bałtyckich,
– osłabienie/eliminacja rosyjskiej polityki zmierzającej do dekompozycji UE poprzez zbliżenie Rosji z NRF i z Francją.
Polski kontekst zbrodniczej polityki MŻ
Całkowicie błędne jest myślenie, że wybór, w organizowanych przez żydo-reżim wyborach, prezydenta, czy partii politycznej, rozwiąże nasze problemy. Jeśli nawet zdarzyłby się cud i udałoby się wybrać autentycznych, polskich, narodowych, przedstawicieli, to zostaną oni zwyczajnie odstrzeleni lub obaleni tak, jak na Ukrainie MŻ obalił legalną władzę W.Janukowycza. Jednak bez autentycznej, oddolnej, polskiej, samoorganizacji narodowej niczego nie osiągniemy – to warunek główny. Musimy jako polski naród wesprzeć narodową politykę odzyskania suwerenności, musimy zrozumieć dziejową potrzebę i konieczność dla takiego organizacyjnego wysiłku.
Naszym rzeczywistym wrogiem nie są Niemcy, nie jest Rosja – jest nim MŻ i żydowska V kolumna działająca wewnątrz kraju.
Współczesna, skolonizowana Polska, włączona do europejskiej części imperium MŻ, do UE, straciła w trakcie tej „europejskiej integracji” więcej majątku niż w II wojnie światowej. Współczesny, w ramach integracji, ubytek ludności Polski także przewyższa straty wojenne. Zdewastowane zostały wszelkie struktury Państwa Polskiego, a te, które pozostały jako niezbędne do utrzymania syjonistycznego reżimu znajdują się pod żydowskim zarządem i podlegają politycznym wytycznym MŻ.
Wszystko to determinuje naszą, polską, narodową politykę – politykę marszu do suwerenności. Jednak nie wolno ulegać złudzeniu, że sami będziemy w stanie tę suwerenność wywalczyć, a zwłaszcza ją utrzymać. Nie dysponujemy i długo jeszcze nie będziemy dysponowali, jako Państwo Polskie, odpowiednim ku temu potencjałem. Nie będziemy w stanie przeciwstawić się światowemu terroryzmowi MŻ i jego centrom decyzyjnym w USA. Musimy znaleźć silnego sojusznika. Polityczna logika wskazuje, że najlepszym sojusznikiem będzie państwo, które nie tylko ma tego samego, co my wroga – MŻ, ale że jednocześnie ten wróg – MŻ czuje przed nim respekt i musi się z nim liczyć.
Dariusz Kosiur

http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-inform ... all-street" target="_blank


Kto wypisuje takie bzdety, słabiutkie to wszystko próbujące usprawiedliwiać nacjonalizm.
Awatar użytkownika
popstar
 
Posty: 339
Rejestracja: 09 Kwi 2017 17:48

Re: NWO

Postprzez grzes-w-wa » 26 Lis 2017 17:17

popstar napisał:Kto wypisuje takie bzdety, słabiutkie to wszystko próbujące usprawiedliwiać nacjonalizm.

Może to nacjonalizm, a może nie.
Na pewno przeciwieństwo zasranego globalizmu i kula u nogi dla syjonistycznych kamerdynerów - skromnie pisząc. :lol: :lol: :lol:
Awatar użytkownika
grzes-w-wa
 
Posty: 6394
Rejestracja: 15 Sty 2011 22:05
Miejscowość: warszawa

Re: NWO

Postprzez popstar » 27 Lis 2017 23:25

Nie za bardzo mam czas na polemikę lecz w całym artykule tezy są sprzeczne z rzeczywistością.
Awatar użytkownika
popstar
 
Posty: 339
Rejestracja: 09 Kwi 2017 17:48

Re: NWO

Postprzez Triplex » 28 Lis 2017 20:25

popstar napisał:Kto wypisuje takie bzdety, słabiutkie to wszystko próbujące usprawiedliwiać nacjonalizm.


popstar napisał:Nie za bardzo mam czas na polemikę lecz w całym artykule tezy są sprzeczne z rzeczywistością.


Nie wiesz co mówić to mów niewyraźnie?

Nacjonalizm czyli odruch obronny narodu który boi się zagrożenia z zewnątrz.
To coś złego?
Poza tym gdzie tam usprawiedliwianie nacjonalizmu?

Obraz przedstawiany w tym wątku jak najbardziej pasuje do rzeczywistości.

Wiadome i logiczne że dla niektórych mówienie o tym na głos jest po prostu nie wygodne.
Innych ten temat boli z niewiadomych przyczyn, no trudno.

Za bardzo się nie udzielam w tym wątku aczkolwiek czasem jakiś ciekawy link staram się podesłać.

NWO wydaje mi się logiczny skoro jedna konkretna grupa osób o ogromnych wpływach dorwała się do koryta to poprzez swoje wpływy chce jeszcze bardziej zwiększyć swój obszar dominacji.
Stąd destabilizacja bliskiego wschodu, ekspansja islamu, kryzysy walutowe, dominacja monsanto i wiele innych mniejszych lub większych ciekawych wydarzeń które można wyreżyserować jak ma się łapki na gospodarkach światowych mocarstw.

Warto myśleć samodzielnie i łączyć fakty.
Awatar użytkownika
Triplex
 
Posty: 454
Rejestracja: 25 Sie 2014 14:45
Miejscowość: Rotterdam-Zuid - Charlois

Następna

Wróć do Hyde Park

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: grabarz oraz 3 gości